Adresár členov správnej rady AKADEMIK TU Košice

P. Meno telefón bydliska mobilný telefón e-mail
č. klub, oddiel telefón práca fax  
1 prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.     ervin.lumnitzer@tuke.sk
  predseda SR ATU 6022120    
2 PaedDr. Vladimír Harčarik   0907951832 vladimir.harcarik@tuke.sk
  KTV TUKE
kooptovaný člen za TUKE
  6024335  
3 Ing. Vladislav Vovčko   0904832089 akademik.atlet@tuke.sk
  atletika      
4 Ing. Pavol Lopuchovský   0903655253 lopuchovskygalop@gmail.com
  jachting   0556323367  
5 Ing. Branko Bugorčík   0915987039 branko@kamikse.sk
  Kamikse - vodné športy      
6 Ing. Jozef Pollák     jozefpoll@gmail.com
  orientačný beh   0915872938  
7 prof .Ing. Tibor Kvačkaj   0903123706 Tibor.Kvackaj@tuke.sk
  power sport   6024198  
8 Mgr. Peter Murín   0949394749 peter.murin@tuke.sk
  šport pre všetkých      
9 Peter Basár   0903608601 peter.basar@fordszilcar.sk
  softbal      

Dozorná rada

Ing. Jan Macinská   0917267827 jankamac@gmail.com
Ing. Stanislav Fábry   0904 630547 fabrykosice@gmail.com
Mgr. Ľuboš Vojtaško   0907 178531 lubos.vojtasko@tuke.sk

Sekretariát ATU

Mgr. Judita Sádecká   0905636843 sadecka@centrum.sk
Sekretár ATU KE   0903678068  

 

Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk