Členská základňa a kluby Akademik TU Košice

 

Atletika

  Atletika - foto

Atletický oddiel Akademik TU Košice

Tréningové miesto
Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A

Riadiaci výbor
Predseda
Ing.Vladislav Vovčko
Členovia výboru
Mgr. Marián Prezbruchý
Ing. Štefan Hrušovský
MUDr. Ján Sedlák
Roman Žiga
Dušan Veľký

Kontakt
Atletický oddiel Akademik TU Košice
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Telefón: (421) 0904 832 089
E-mail: akademik.atlet@tuke.sk
http://www.tuke.sk/aoatu/

Reklamný partner

Jachting

  Jachting - foto

Jachtklub ATU Košice

Tréningové miesto
v jeseni a zime - telocvične TU KE
jar a leto - Domaša, Šírava, Bukovec

Riadiaci výbor
Predseda
Ing. Pavol Lopuchovský
Členovia výboru
Ing. Pollák Jozef
Beránková Iveta
Ing. Beránek Karol
Ing. Jáš Ján

Kontakt
Ing. Pavol Lopuchovský
Telefón: (421) 0903 655 253
E-mail: lopuchovskygalop@gmail.com
http://www.surfclub.sk/, http://www.svk1.com/, http://www.sailing.sk/

Kanoistika

KAnoistika - foto

KAMIKSE - klub vodákov ATU Košice

Tréningové miesto
klubovňa Popradská 58 - utorok o 20:00
lodenica na Aničke (neďaleko Ťahanovského mosta)

Riadiaci výbor
Predseda
Ing. Branko Bugorčík
Členovia výboru
Ing. Matej Koperdák
Ing. Denisa Žolková
Ing. Michal Žolko
Mgr. Peter Pataki

Kontakt
Ing. Branko Bugorčík
E-mail: branko@kamikse.sk, klub@kamikse.sk
http://www.kamikse.sk/

Orientačný beh

  Orientacny beh - foto

Klub orientačného behu ATU Košice

Tréningové miesto
v terénoch v okolí Košíc
spoločné tréningy: utorok (mapový tréning) - viď klubová stránka - tréningy
streda, piatok, sobota- zraz - klubová šatňa - b.Němcovej
V zimnom období využívame pre tréningový proces telocvične.

Riadiaci výbor
Predseda
Ing. Jozef Pollák
Členovia výboru
Ing. Elena Belicová
Ing. Jana Macinská
Mgr. Judita Sádecká
Mgr. Jana Slámová
Ing. Zdenko Roháč
Ing. Martin Velgos

Kontakt
E-mail: akademik.ob@tuke.sk
http://www.tuke.sk/obeh/

Power sport

   

PSC - ATU Košice
Power Sport Club zastrešuje aktivity v silových športoch:
kulturistika, silový trojboj, armwrestling, fitness

 

Riadiaci výbor
Predseda
Tibor Kvačkaj

Kontakt
Telefón: (421) 055 602 41 98
E-mail: tibor.kvackaj@tuke.sk

Softbal

Softbal - foto

Akademik TU CROWS Košice
Oddiel softballu a baseballu

Tréningové miesto
Softbalové a basebalové ihrisko na Vysokoškolskej 4, Košice

Riadiaci výbor
Čestný prezident
Ján Dolobáč
Predseda
Viliam Horňák
Podpredseda
Marek Vajda
Členovia výboru
Viktor Hrabovský - pokladník
Peter Palaščák - hlavný tréner mužov
Gabriela Monokova - hlavný tréner žien
Slavomír Vadoc - technický vedúci

Kontakt
Telefón: (421) 0905 341 027
E-mail: vh@mvlstroj.sk

Šport pre všetkých

   

Šport pre všetkých:
aerobic
basketbal
bedminton
futsal
headis
plávanie
tenis
stolný tenis
volejbal
beachvolejbal

 

Riadiaci výbor
Predseda
Mgr. Peter Murín

Kontakt
Telefón: (421) 0940719196
E-mail: peter.murin@tuke.sk

 

Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk