AKADEMIK TU KOŠICE, Watsonova 4A, 040 01 KOŠICE
IČO: 35512644

telefón: 055/6022558
účet ATU KOŠICE: SK34 0900 0000 0001 0925 4274
účet ATU KOŠICE - dotácia zo ŠR: SK19 0900 0000 0004 4559 2053
ATLETIKA   
SOFTBAL   
   
 
Informačný redaktor: Akademik
technický redaktor: Eva Koperdáková, eva@kamikse.sk